سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

mini bar serves

بادام درختی

100 گرمی tree almonds

۴۴,۸۰۰ تومان

پسته

pistachois

۳۹,۱۰۰ تومان

پاستیل

Gummy candy

۲۹,۹۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

small mineral water

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر

beer (no alchohol)

۲۷,۴۵۰ تومان

عرقیات سنتی

traditional soft drink

۱۶,۱۰۰ تومان

نوشابه گازدار

soda

۲۲,۴۰۰ تومان

موگو موگو

mo

۶۲,۰۰۰ تومان

ویتامین C پرزیس

۲۸,۰۰۰ تومان

انرژی زا وان دی

۴۰,۰۰۰ تومان